[{"adi":"Ko\u00e7","deger":"koc","resim":"burc.png","yorum":"\nMaddi konularda dikkatli olman\u0131z gereken bir g\u00fcndesiniz. Harcama ve al\u0131\u015fveri\u015flerde b\u00fct\u00e7enizi g\u00f6zetmelisiniz.\n","flaticon":"flaticon-capricorn-symbol-with-big-horn"},{"adi":"Bo\u011fa","deger":"boga","resim":"burc.png","yorum":"\nEnerjinizin y\u00fcksek oldu\u011fu bir g\u00fcnde kaza veya sakatlanma riskine kar\u015f\u0131 kendinizi korumay\u0131 ihmal etmemelisiniz.\n","flaticon":"flaticon-capricorn-astrological-sign-of-head-black-silhouette-with-horns"},{"adi":"\u0130kizler","deger":"ikizler","resim":"burc.png","yorum":"\nKontrol\u00fcn\u00fcz d\u0131\u015f\u0131 geli\u015fmeler kar\u015f\u0131s\u0131nda gard\u0131n\u0131z\u0131 almay\u0131 ihmal etmemelisiniz. Uykunuza \u00f6zen g\u00f6stermeli, dalg\u0131nl\u0131\u011fa ve sakarl\u0131\u011fa dikkat etmelisiniz.\n","flaticon":"flaticon-gemini-zodiac-symbol-of-two-twins-faces"},{"adi":"Yenge\u00e7","deger":"yengec","resim":"burc.png","yorum":"\nSosyal ili\u015fkiler a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. Arkada\u015fl\u0131k ili\u015fkilerinizde sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-crab-symbol-for-zodiac-cancer-sign"},{"adi":"Aslan","deger":"aslan","resim":"burc.png","yorum":"\n\u0130\u015f ve kariyer konusunda hareketli bir g\u00fcn olabilir. \u00dcstlerinizle ve otorite konumundaki ki\u015filerle ili\u015fkilerinizde sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-leo-astrological-sign"},{"adi":"Ba\u015fak","deger":"basak","resim":"burc.png","yorum":"\nYurtd\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131 ve seyahatler a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. Yabanc\u0131larla ili\u015fkilerinizde sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-virgo"},{"adi":"Terazi","deger":"terazi","resim":"burc.png","yorum":"\nOrtak maddi konularda hareketli bir g\u00fcn olabilir. Ani harcamalar s\u00f6z konusu olabilir. G\u00fc\u00e7l\u00fc ki\u015filerle ili\u015fkilerinizde sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-libra-zodiac-symbol-of-balance"},{"adi":"Akrep","deger":"akrep","resim":"burc.png","yorum":"\n\u0130kili ve bire bir ili\u015fkiler a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. E\u015finize, sevgilinize veya orta\u011f\u0131n\u0131za kar\u015f\u0131 sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-scorpion-sign-shape"},{"adi":"Yay","deger":"yay","resim":"burc.png","yorum":"\nG\u00fcndelik ya\u015fam\u0131n\u0131z\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015filerle ili\u015fkileriniz a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. Sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z. Sa\u011fl\u0131n\u0131za dikkat etmeniz gereken bir g\u00fcn.\n","flaticon":"flaticon-sagittarius-zodiac-symbol"},{"adi":"O\u011flak","deger":"oglak","resim":"burc.png","yorum":"\nA\u015fk ve sevdiklerinizle ili\u015fkileriniz a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. Ego \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131na kar\u015f\u0131 sakinli\u011finizi ve sabr\u0131n\u0131z\u0131 korumal\u0131s\u0131n\u0131z.\n","flaticon":"flaticon-capricorn"},{"adi":"Kova","deger":"kova","resim":"burc.png","yorum":"\nAile i\u00e7i ili\u015fkiler a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. Evden uzakla\u015fman\u0131z\u0131 gerektirebilecek durumlar s\u00f6z konusu olabilir.\n","flaticon":"flaticon-aquarius-sign-symbol"},{"adi":"Bal\u0131k","deger":"balik","resim":"burc.png","yorum":"\nYak\u0131n \u00e7evrenizle ili\u015fkileriniz a\u00e7\u0131s\u0131ndan hareketli bir g\u00fcn olabilir. \u0130leti\u015fimde k\u0131r\u0131c\u0131 olabilecek s\u00f6zlere dikkat etmelisiniz. Karde\u015flerinizden beklemedi\u011finiz bir tepki g\u00f6rebilirsiniz.\n","flaticon":"flaticon-pisces-fishes"}]